Posledná aktualizácia: apríl 2018
 

Naše konferencie

 

2011

8. - 9. IX. 2011, Bratislava, 4. konferencia o koučovaní s medzinárodnou účasťou
na Slovensku.

3.- 4.II. 2011, Praha, II. mezinárodní setkání koučů,
pod patronátom ČAKO, v spolupráci so SAKO a ICF SR.

 


2008

22.-23.10.2008, Bratislava, 3. konferencia o koučovaní s medzinárodnou účasťou
na Slovensku pod názvom Koučovanie ako súčasť kultúry modernej spoločnosti.

 


2006

16.-17.11.2006, Sliač-Sielnica, 2. medzinárodná konferencia o koučovaní.
na Slovensku pod názvom Osobný rast – zdroj bohatstva organizácií.

 


2005

5.-6.5.2005, Banská Bystrica, 1. medzinárodná konferencia o koučovaní.
na Slovensku pod názvom Osobný rast – zdroj bohatstva firiem.