Posledná aktualizácia: máj 2018
 

Kluby koučov

 

Všetkých záujemcov o koučovanie pozývame na regionálne Kluby Koučov (RKK), ktoré sa konajú v:

- Bratislave koordinátorka: Monika Hricáková
- Banskej Bystrici koordinátorka: Petra Labašová
- Martine koordinátorka: Andrea Schovancová
- Žiline koordinátor: Peter Seemann
- Košiciach koordinátorka: Mária Reviľáková

Centrálna koordinátorka za predsedníctvo: Dagmar Voňková, 0905 655345.

Pre podrobnejšie info o termínoch RKK navštívte rubriku Udalosti.
Budeme radi, ak budete spoločný program klubov aktívne ovplyvňovať tak, aby všetkým dobre bolo, napr. aj prostredníctvom tohto dotazníka Môj ideálny Klub Koučov.
Rámcové pravidlá organizácie pre regionálnych koordinátorov.