Posledná aktualizácia: apríl 2018
 

Certifikácia koučov

KOUČ CERTIFIKOVANÝ
SLOVENSKOU ASOCIÁCIOU KOUČOV

SAKo certifikátCieľom Slovenskej asociácie koučov je podporovať koučov nielen v ich profesionálnom rozvoji, ale aj  pri uplatnení sa na trhu. Z tohto dôvodu  sme vytvorili certifikačný systém koučov v slovenskom jazyku, ktorý umožňuje získať certifikát potvrdzujúci znalosti, zručnosti a prax v odbore koučovania na jednej z troch úrovní:

 1. Kouč certifikovaný Slovenskou asociáciou koučov
  (skratka KcS, odpovedá ACC podľa ICF).
 2. Profesionálny kouč certifikovaný Slovenskou asociáciou koučov
  (skratka PKcS, odpovedá PCC podľa ICF)
 3. Majster kouč certifikovaný Slovenskou asociáciou koučov
  (skratka MKcS, odpovedá MCC podľa ICF)

 

Vlastniť certifikát SAKo je pre koučov výhodou

 • je objektívnym potvrdením ich odborných znalostí a schopností podľa medzinárodných štandardov definovaných ICF,
 • poukazuje na dostatočné praktické skúsenosti s profesionálnym koučovaním,
 • umožňuje odlíšiť sa na trhu od koučov bez adekvátneho vzdelania a praxe,
 • pozitívne vplýva na dôveryhodnosť kouča a pomáha pri získavaní nových klientov,
 • samotných koučov inšpiruje k neustálemu rozvíjaniu sa v oblasti koučovania a pomáha im cítiť sa sebavedomo pri rokovaniach s potenciálnymi klientmi.

Certifikácia rešpektuje všetky školy a vzdelanie pre koučov, ktoré obsahujú a rozvíjajú kľúčové kompetencie kouča podľa štandardov ICF (Medzinárodnej federácie koučov).

Držiteľom ICF certifikátov a úspešným absolventom ACTP kurzov je k dispozícii tzv. "skrátené konanie" za zvýhodnený poplatok, bez absolvovania skúškového koučovacieho rozhovoru, nakoľko skúšku na rovnakej úrovni majú absolvovanú v rámci ICF alebo akreditovaného ACTP kurzu.

 

2 cesty SAKo certifikácie KcS v roku 2018

 1. Pôvodný SAKo certifikačný systém vznikol v roku 2011. V podstate ide o medzinárodný systém ICF, prispôsobený slovenskému prostrediu s cieľom eliminovať prípadnú jazykovú bariéru u koučov, ktorí váhajú s certifikáciou kvôli nedostatočnému zvládaniu cudzieho jazyka. V porovnaní s inými certifikačnými systémami (napr. ICF, ČAKO) poskytuje cenovú výhodu. Zároveň ponúka príležitosť na získanie informácií a skúseností pre proces medzinárodnej certifikácie (ICF, EMCC, …).
 2. V roku 2018 sme k tomuto existujúcemu systému zaviedli pilotnú alternatívu certifikácie 1. stupňa - KcS. Táto alternatíva certifikácie sa ICF prispôsobuje už len kritériami hodnotenia kľúčových spôsobilostí kouča, aby kvalita koučovania v SAKo zodpovedala medzinárodným štandardom. V spôsobe preukazovania ide SAKo vlastnou cestou, ktorá je administratívne jednoduchšia a zároveň prakticky preukaznejšia. 

Porovnanie oboch ciest - pôvodného systému a pilotnej alternatívy k certifikácii KcS - nájdete

v porovnávacej tabuľke.

Pri podávaní žiadosti o certifikáciu 1. stupňa (KcS) sa môžete rozhodnúť, či chcete využiť doterajší systém alebo pilotnú alternatívu. Pri certifikácii PKcS a MKcS platí zatiaľ doterajší systém.

 

Termíny cetifikačných skúšok 2018 (pôvodný certif. systém)

(termíny pre pilotnú alternatívu sú riešené v porovnávacej tabuľke)

Jarný termín

 • zaslanie prihlášok a podkladov do 23.2.2018,
 • certifikačná skúška 20.4.2018 (piatok).

Jesenný termín

 • zaslanie prihlášok a podkladov do 23.9.2018,
 • certifikačná skúška 20.11.2018 (utorok).

 

Dokumenty na zaslanie k SAKo certifikácii koučov

(pre pilotnú alternatívu stačí poslať len dokumenty uvedené v porovnávacej tabuľke)

(aktualizácia k 18.2.2018 )

Názov dokumentu Pošlite nám (elektronicky)
Pokyny pre uchádzačov  
Dokument A: Žiadosť o certifikáciu
(vyplniť, vytlačiť, podpísať, skenovať)
word (60 kB)
Príloha B: Vzdelanie kouča
Príloha C: Výkaz koučovania
Príloha D: Výkaz mentoringu

excel ( 92 kB)

Príloha E: Súhlas s použitím dôverných informácií
(vyplniť, vytlačiť, podpísať, skenovať)
word (44 kB)
Príloha F: Osvedčenia o predošlom vzdelaní a skúškach vaše skeny
Príloha G: Video alebo audio nahrávka koučovacieho rozhovoru vaša nahrávka
Príloha H: Písomná sebareflexia kompetencií preukázaných v koučovacom rozhovore word (44 kB)

Ak máte záujem o certifikáciu kouča, prečítajte si, prosím, dokumenty uvedené v tabuľke vyššie a pošlite nám do stanoveného termínu vyplnenú Žiadosť s požadovanými prílohami, e-mailom na certifikacia@koucovia.sk.

 

Prehľad požiadaviek na koučov