Posledná aktualizácia: apríl 2018
 

Akreditácia vzdelávacích aktivít

 

V januári 2015 uviedla Slovenská asociácia koučov do praxe akreditačný systém koučovských vzdelávacích aktivít. Akreditácia akceptuje a rešpektuje všetky školy a vzdelávacie produkty, ktoré rozvíjajú kľúčové kompetencie kouča podľa štandardov ICF - Medzinárodnej federácie koučov.

Cieľová skupina:

 • Záujemcovia o akreditáciu  koučovských vzdelávacích aktivít, odborní garanti, lektori.

Čo získate:SAKo Akreditácia

 • Potvrdenie o odbornej úrovni Vašej vzdelávacej aktivity, porovnateľnej s medzinárodnými požiadavkami na odborné vzdelávanie v koučovaní.
 • Status "Vzdelávacia aktivita akreditovaná Slovenskou asociáciou koučov".
 • Uvedenie v online databáze vzdelávacích aktivít doporučených Slovenskou asociáciou koučov.
 • To všetko za výhodnejších cenových podmienok, než od Medzinárodnej federácie koučov, navyše v slovenskom jazyku.

Ciele akreditačného systému SAKo

 • Pomôcť záujemcom o vzdelávanie rozlišovať štandardné vzdelávanie v koučovaní od vzdelávania v iných pomáhajúcich či podporných činnostiach a profesiách.
 • Kvalitatívne odlíšiť akreditované vzdelávacie aktivity od neakreditovaných, pričom SAKo garantuje odbornú úroveň akreditovaných vzdelávacích aktivít podľa medzinárodných štandardov.
 • Poskytnúť na webstránke SAKo informácie o akreditovaných vzdelávacích aktivitách, ktoré podstúpili akreditačný proces.

Ďalšie ciele:

 • Umožniť vzdelávacím aktivitám vytvoreným slovenskými profesionálnymi koučmi, aby dosiahli a preukázali medzinárodný štandard.
 • Umožniť akreditáciu koučovskej vzdelávacej aktivity odborníkmi nielen na proces vzdelávania, ale aj na proces koučovania (v porovnaní napr. s akreditáciou u MŠ SR)
 • Eliminovať prípadnú jazykovú bariéru a vyššiu administratívnu náročnosť pri akreditácii vzdelávacích programov u ICF alebo inej medzinárodnej akreditačnej autority.

Dokumenty na zaslanie k SAKo akreditácii

(posledná aktualizácia nižšie uvedených dokumentov 9.12.2015 )

Názov dokumentu Pošlite nám (elektronicky)
Pokyny pre žiadateľov o akreditáciu (pdf 452 kB)  
Žiadosť A: Žiadosť o akreditáciu alebo obnovu akreditácie (vyplniť, vytlačiť, podpísať, skenovať) word (34 kB)
Príloha B: Koučovské vzdelanie odborného garanta sken Vášho dokumentu
Príloha C: Koučovská prax odborného garanta
Príloha F: Pedagogická / andragogická prax
Príloha H: Evidencia účastníkov a osvedčení

excel (39 kB)

Príloha D: Certifikát/y o úspešne absolvovanom certifikačnom procese v ICF alebo SAKo sken Vášho dokumentu
Príloha E: Pedagogické alebo andragogické vzdelanie odborného garanta / lektorov sken Vášho dokumentu
Príloha G: Vzor osvedčenia vydávaného absolventovi vzdelávacej aktivity (pdf) váš vzor podľa našich podmienok
Príloha I: Vzdelávací projekt word (75 kB)
Príloha J: Osnova vzdelávacej aktivity váš word alebo pdf
Príloha K: Audio- alebo videozáznam koučovacieho rozhovoru účastníka vzdelávacej aktivity vaša mp3

Ak máte záujem o akreditáciu svojej koučovskej vzdelávacej aktivíty, prečítajte si, prosím, dokumenty vo vyššie uvednej tabuľke a pošlite nám vyplnenú Žiadosť s požadovanými prílohami e-mailom na akreditacia@koucovia.sk.

 

Prehľad požiadaviek na koučov

 

Pozn.: Systém akreditácie je v neustálom zlepšovacom procese, preto ak niekde objavíte chybu, budeme vďačný za upozornenie.