Timková Eva, PCC, PKcS, Ing.
.člen SAKo, .kouč certifikovaný SAKo, kouč certifikovaný ICF

Adresa (HQ Team, s.r.o.)
Ulica pri plavárni 1
Košice 040 01
Slovakia (Slovak Republic)

Webstránka
www.akademiakoucovania.sk  

Komunikácia
+421 903 617 029
evatimkova24@gmail.com  

Koučka/Lektorka ICF Professional Certified Coach (PCC) a Erickson Certified Professional Coach.
O mne
"Koučovanie je pre mňa spolupráca a objavovanie. Spoločne staviame mosty medzi tým, kde ľudia sú a kde túžia byť. Keď človek spoznáva seba, viac rozumie aj iným."

Koučovaniu sa profesionálne venujem od roku 2004. Odbornosť som získala na rôznych koučovacích tréningoch (Whitmore, Gallwey, Atkinson, Peter Szabo) a v praxi externého kouča. Najviac sa opieram o vedomosti získané v psychoterapeutickom výcviku v systemickom prístupe (800 h) a vo vzdelávaní Erickson College akreditovanom Medzinárodnou federáciou koučov (205 h). Bývalá manažérska prax ma vedie k vlastnému koučovaciemu štýlu s konštruktívnym zameraním na očakávané výsledky, zaangažovanosť a riešenie situácie.

V súčasnosti sa najčastejšie venujem individuálnemu a skupinovému koučovaniu so zameraním na rozvoj líderských kompetencií, posilňovanie spolupráce, zaangažovanosti a rovnováhy v pracovnom i osobnom živote. Špecializujem sa na tímové koučovanie oddelení a top manažérov v biznis koučingu, najmä v oblasti tvorby a realizácie stratégie v zmenených podmienkach. V individuálnom koučovaní sa špecializujem najmä na rozvoj a posilňovanie požadovaných kompetencií vlastníkov procesu.

Okrem toho som lektorkou koučovania a rôznych vzdelávacích a rozvojových programov. Vediem Akadémiu koučovania, komplexný vzdelávací a rozvojový program, akreditovaný MŠ SR. Účastníci nadobúdajú odborné vzdelanie, zručnosti a poznatky v koučovaní a koučovacom prístupe podľa smerovania v ICF.

This entry was last updated on Wednesday, April 11 2018 (11:25 PM).