Hromada Branislav, Mgr.
.člen SAKo

Adresa
Slatinská 12
Bratislava 821 07
Slovakia (Slovak Republic)

Webstránka
branohromada.sk
LinkedIn  

Komunikácia
+421 908 112 639
brano.hromada@hromada.biz  

člen SAKo certifikovaný Brief Coach
--------------------
filozof „Nie je dôležité vedieť všetko, ale začať. Môžem len od seba, jedine tu a teraz a v okamžiku prítomnosti byť zodpovedný za svoje šťastie. To je autentická radosť zo života, moje bytie v mojich rukách.”
--------------------
Zameranie Pracovné aj súkromné témy či ciele ... vždy koučujem s človekom.
--------------------
Pôsobnosť Bratislava a západné Slovensko + dohoda možná aj na zbytok Slovenska.
--------------------
O mne
Mojim cieľom je pomôcť klientovi dostať sa tam, kde si želá byť. A to hlavne za pomoci efektívneho využitia jeho vlastných zdrojov. Využívam Brief Coaching a Solution Focused coaching, ktorý podnecuje rozmýšľať o možných riešeniach oveľa viac než o problémoch a prekážkach. Pracujem spôsobom aby ma klient čo najskôr prestal potrebovať.

Neanalyzujem problém ani „ťaživú“ minulosť, nerobím diagnostiku. Som zameraný na želanú budúcnosť.

Držím sa hesla, že „ najrýchlejšie si spomenieš na to, čo si sám vymyslel.“ Verím, že len vlastným preskúmavaním a objavením „svojich právd“ môže človek získať stabilitu v živote. Bude sa tak môcť v čase, keď to bude potrebovať , oprieť sám o seba.

Koučujem hravo a odvážne. Preferujem autentický prístup k metóde, k výberu slov, k človeku. Toto svoje nastavenie nepoužívam „iba“ v práci ale žijem ho.

Počas svojej doterajšej kariéry som bol viackrát postavený pred green-field projekty, kde som sa naučil prekonávať a riešiť rôzne dielčie aj komplexné problémy. Vymyslel som niekoľko pôvodných metodík, školení a produktov.

This entry was last updated on Monday, July 9 2018 (01:13 PM).