Šolcová Mária, Ing.
.člen SAKo

Adresa
Za priekopou 629/49A
Košice – Myslava 040 16
Slovakia (Slovak Republic)

Webstránka
facebook  

Komunikácia
+421 902 436 162
solcova.maria@gmail.com  

Poradca, tréner,
kouč
--------------------
Zameranie Využitie koučovacieho prístupu v práci manažéra a pedagóga, prevencia profesijného, sociálneho a osobnostného vyhorenia, kariérové poradenstvo, kariérny koučing, profesijná príprava študentov.
--------------------
Koučovské vzdelanie • Odborné vzdelávanie v koučovaní – „Koučovanie – filozofia spôsobilosť “, akreditované vzdelávanie Slovenskou asociáciou koučov s odborným zameraním na rozvoj všetkých 11 kľúčových kompetencií a etiku koučovania podľa štandárd stanovených ICF, Akadémia koučovania / 85 hodín /,
  • Kouč, akreditované vzdelávanie MŠ SR vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania podľa § 14 ods.9 zákona č. 568/2009 Z.Z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Power Coaching / 104 hodín /,
  • Dvojdňové koučovanie s naratívnym prístupom, ICF, HQteam / 12 hodín /,
  • Vysokoškolské technické vzdelanie, Doplňujúce pedagogické štúdium, Výchovný poradca v podmienkach školy, Rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky, 2. kvalifikačná skúška : Vnútorné hodnotenie Základnej školy.
--------------------
Prax Pôsobenie v školstve 30 rokov, v koučovaní 2 roky. Venujem sa individuálnemu a skupinovému koučingu, poradenstvu, konzultáciám a lektorovaniu. Vediem workshopy, tréningy, master classy , questy, metodické dni.
--------------------
Cieľová skupina Manažment vzdelávacích inštitúcií, pedagógovia, začínajúci podnikatelia, uchádzači o zamestnanie, ľudia hľadajúci uplatnenie v živote, študenti rozhodujúci sa o svojom povolaní.

This entry was last updated on Tuesday, June 20 2017 (10:11 PM).