Posledná aktualizácia: jún 2018
 

Úvod

Koučovské podujatia

Poslanie SAKo

- miesto pre ľudí, spolupracujúcich na rozvoji umenia, vedy a praxe profesionálneho koučovania, na jeho propagácii a legislatívnej podpore.
- našou víziou je byť celospoločensky uznávanou, inšpirujúcou organizáciou, ktorá vytvorila z koučovania preferovaný spôsob rozvoja potenciálu jednotlivcov, tímov a organizácií.

Ponuka SAKo

Členstvo v SAKo a prihláška