Posledná aktualizácia: február 2018

Naše dokumenty

Zaheslované dokumenty sú len pre členov SAKo. Heslo môžete pýtať u admina.

 

Kľúčové dokumenty

 

Uznesenia predsedníctva

13.2.2018, B. Bystrica, Uznesenie k predĺženiu mandátu ACK aj na rok 2018.
22.2.2014, B. Bystrica, Uznesenie k personálnym záležitostiam po VZ 2014.
13.12.2012, e-mail, Uznesenie k zmene revízora.
28.5.2012, e-mail, Uznesenie k smernici Stratégia.
25.4.2012, e-mail, Uznesenie k smernici Pomoc a odmeňovanie.
26.4.2010, B. Bystrica, Uznesenie k dotovanému podujatiu.

 

Smernice

Sako-Sm-1.1 Podujatia SAKO, Príloha1-Žiadosť, Príloha2-Dotazník
Sako-Sm-2.2 Pomoc pre SAKO a odmeňovanie
Sako-Sm-3.5 Druhy členstva SAKO
Sako-Sm-4.1 Reklama cez SAKO
Sako-Sm-6.1 Manuál publicity ... v príprave
Sako-Sm-8.5 Certifikácia koučov
Sako-Sm-10.1 Stratégia SAKO

 

Potvrdenia o pridelení SAKo vzdelávacích kreditov (SVK)

2016, 12. marec

2016, 12. november

2016, 12. november

2017, 1. apríl

2017, 21. október

Koučovacia dohoda s poslaným klientom

Účinné otázky

Tieňové koučovanie ako podpora pri vyjednávaniach

Aktívne počúvanie

Riadenie napredovania a zodpovednosti

 

Ostatné dokumenty

Koučovanie ako živnosť - predmet podnikania č. 7001 (september 2015)

 

Pracovné skupiny

Popis pracovných skupín

Prihláška do pracovnej skupiny

 

Valné zhromaždenia

12. valné zhromaždenie SAKO sa konalo 1. apríla 2017 (sobota) o 8:30
v Staré Hory, Penzión St. Maria v rámci jarnej Koučovice.

Zoznam dokumentov:
Pred: Prihláška na VZ + Koučovicu,
Plná moc k zastupovaniu na VZ
(doc 40 kB) - pošlite na admin@koucovia.sk.
Počas: Program
Po: Uznesenie (v príprave)
fotogaléria

11. valné zhromaždenie SAKO sa konalo 12.3.2016 (sobota) o 8:30
v Tajove, Villa 27, v rámci jarnej Koučovice.

Zoznam dokumentov:
Pred: Prihláška na VZ + Koučovicu,
Plná moc k zastupovaniu na VZ
(doc 40 kB) - pošlite na admin@koucovia.sk.
Počas: Návrh programu
Po: Uznesenie
Príloha 1 - prezenčná listina
Príloha 2,3 - hospodárenie 2015 a návrh rozpočtu 2016
Príloha 4 - správa revízora
Príloha 5 - správa predsedu
Fotogaléria

 

10. valné zhromaždenie SAKO sa konalo 9.2.2015 (pondelok) o 12:00
v Bratislave, Prešovská 39, Hotel Echo

Zoznam dokumentov:
Pred: Prihláška na VZ,
Plná moc k zastupovaniu na VZ
(doc 40 kB) - pošlite na admin@koucovia.sk.
Počas: Návrh programu VZ (témy, ako minulý rok, ďalšie návrhy posielajte na e-mail),
Správa revízora,
Správa predsedníčky o činnosti za rok 2014.
Po: Uznesenie.

 

9. valné zhromaždenie SAKO sa konalo 17.2.2014, o 9:30
v Bratislava, Gajova 4, Maxman Consultants, s.r.o.

Zoznam dokumentov:
Pred:
Počas: Návrh programu VZ,
Správa revízora,
Správa predsedníčky o činnosti za rok 2013,
Programový zámer predsedu na rok 2014.
Po: Uznesenie

 

8. valné zhromaždenie SAKO sa konalo 7.3.2013, o 13:00
v Bratislava, Gajova 4, Maxman Consultants, s.r.o.

Zoznam dokumentov:
Pred:
Počas: Návrh programu VZ,
Správa predsedníčky o činnosti za rok 2012,
Správa revízora,
Programový zámer predsedníčky na rok 2013.
Po: Uznesenie

 

7. valné zhromaždenie SAKO sa konalo 14.2.2012, o 13:00
v Bratislava, Gajova 4, Maxman Consultants, s.r.o.

Zoznam dokumentov:
Pred:
Počas: Program VZ,
Správa predsedu o činnosti za rok 2011,
Stratégia-návrh
, Správa zo SC ELM-ICF Praha,
Správa revízora,
Programový zámer predsedníčky na rok 2012.
Po: Uznesenie.

6. valné zhromaždenie SAKO sa konalo 25.2.2011 v Bratislave.

Zoznam dokumentov:
Pred:
Počas: Program VZ,
Správa predsedníčky o činnosti za rok 2010,
Správa revízora,
Programový zámer predsedu na rok 2011.
Po: Uznesenie.

 

5. valné zhromaždenie SAKO sa konalo 25.1.2010 v Banskej Bystrici.

Zoznam dokumentov:
Pred:
Počas: Program VZ,
Členská základňa 2009,
Správa o činnosti za rok 2009,
Správa revízora.
Po: Uznesenie,
Schválený rozpočet 2010.

 

4. valné zhromaždenie SAKO sa konalo 12.02.2009 v Banskej Bystrici:

Pred:
Počas: Program VZ, Aktivity členov 2008, Správa o činnosti za rok 2008.
Po: Uznesenie z VZ, Schválený rozpočet 2009, Stratégia, Smernice:

Fotogaléria
(štatistika čerpania ČBR - viď dokument vyššie "Schválený rozpočet")

 

3. valné zhromaždenie SAKO sa konalo 31.1.2008 v Banskej Bystrici:

Pred: Avízo o konaní, Pozvánka, Mapa miesta konania, Zápisnica z prípravného výboru.
Počas: Návrh programu VZ, Aktivity členov 2007.
Po: Uznesenie z VZ

 

2. valné zhromaždenie SAKO sa konanalo 25.1.2007 v Banskej Bystrici:

Pred: Pozvánka, Mapa miesta konania.
Počas: Zoznam prijatých benefitov a záväzkov.
Po: Uznesenie z VZ
Fotogaléria

 

1. valné zhromaždenie SAKO konané 17.3.2006 v Banskej Bystrici:
Zápis z ustanovujúcej schôdze