Posledná aktualizácia: jún 2017

Naše dokumenty

Zaheslované dokumenty sú len pre členov SAKo. Heslo môžete pýtať u admina.

 

Kľúčové dokumenty

Prihláška do SAKo 2017
(prihláška pre doterajších členov)

Druhy a podmienky členstva SAKo
Zoznam členov
Stanovy

Požiadavky na koučov

Kľúčové kompetencie kouča (sk)
Kľúčové kompetencie kouča
(en)
Etický kódex kouča (sk)
Etický kódex kouča (en)

 

Uznesenia predsedníctva

22.2.2014, B. Bystrica, Uznesenie k personálnym záležitostiam po VZ 2014.
13.12.2012, e-mail, Uznesenie k zmene revízora.
28.5.2012, e-mail, Uznesenie k smernici Stratégia.
25.4.2012, e-mail, Uznesenie k smernici Pomoc a odmeňovanie.
26.4.2010, B. Bystrica, Uznesenie k dotovanému podujatiu.

 

Smernice

Sako-Sm-1.1 Podujatia SAKO, Príloha1-Žiadosť, Príloha2-Dotazník
Sako-Sm-2.2 Pomoc pre SAKO a odmeňovanie
Sako-Sm-3.5 Druhy členstva SAKO
Sako-Sm-4.1 Reklama cez SAKO
Sako-Sm-6.1 Manuál publicity ... v príprave
Sako-Sm-8.5 Certifikácia koučov
Sako-Sm-10.1 Stratégia SAKO

 

Ostatné dokumenty

Koučovanie ako živnosť - predmet podnikania č. 7001 (september 2015)

 

Pracovné skupiny

Popis pracovných skupín

Prihláška do pracovnej skupiny

 

Valné zhromaždenia

12. valné zhromaždenie SAKO sa konalo 1. apríla 2017 (sobota) o 8:30
v Staré Hory, Penzión St. Maria v rámci jarnej Koučovice.

Zoznam dokumentov:
Pred: Prihláška na VZ + Koučovicu,
Plná moc k zastupovaniu na VZ
(doc 40 kB) - pošlite na admin@koucovia.sk.
Počas: Program
Po: Uznesenie (v príprave)
fotogaléria

11. valné zhromaždenie SAKO sa konalo 12.3.2016 (sobota) o 8:30
v Tajove, Villa 27, v rámci jarnej Koučovice.

Zoznam dokumentov:
Pred: Prihláška na VZ + Koučovicu,
Plná moc k zastupovaniu na VZ
(doc 40 kB) - pošlite na admin@koucovia.sk.
Počas: Návrh programu
Po: Uznesenie
Príloha 1 - prezenčná listina
Príloha 2,3 - hospodárenie 2015 a návrh rozpočtu 2016
Príloha 4 - správa revízora
Príloha 5 - správa predsedu
Fotogaléria

 

10. valné zhromaždenie SAKO sa konalo 9.2.2015 (pondelok) o 12:00
v Bratislave, Prešovská 39, Hotel Echo

Zoznam dokumentov:
Pred: Prihláška na VZ,
Plná moc k zastupovaniu na VZ
(doc 40 kB) - pošlite na admin@koucovia.sk.
Počas: Návrh programu VZ (témy, ako minulý rok, ďalšie návrhy posielajte na e-mail),
Správa revízora,
Správa predsedníčky o činnosti za rok 2014.
Po: Uznesenie.

 

9. valné zhromaždenie SAKO sa konalo 17.2.2014, o 9:30
v Bratislava, Gajova 4, Maxman Consultants, s.r.o.

Zoznam dokumentov:
Pred:
Počas: Návrh programu VZ,
Správa revízora,
Správa predsedníčky o činnosti za rok 2013,
Programový zámer predsedu na rok 2014.
Po: Uznesenie

 

8. valné zhromaždenie SAKO sa konalo 7.3.2013, o 13:00
v Bratislava, Gajova 4, Maxman Consultants, s.r.o.

Zoznam dokumentov:
Pred:
Počas: Návrh programu VZ,
Správa predsedníčky o činnosti za rok 2012,
Správa revízora,
Programový zámer predsedníčky na rok 2013.
Po: Uznesenie

 

7. valné zhromaždenie SAKO sa konalo 14.2.2012, o 13:00
v Bratislava, Gajova 4, Maxman Consultants, s.r.o.

Zoznam dokumentov:
Pred:
Počas: Program VZ,
Správa predsedu o činnosti za rok 2011,
Stratégia-návrh
, Správa zo SC ELM-ICF Praha,
Správa revízora,
Programový zámer predsedníčky na rok 2012.
Po: Uznesenie.

6. valné zhromaždenie SAKO sa konalo 25.2.2011 v Bratislave.

Zoznam dokumentov:
Pred:
Počas: Program VZ,
Správa predsedníčky o činnosti za rok 2010,
Správa revízora,
Programový zámer predsedu na rok 2011.
Po: Uznesenie.

 

5. valné zhromaždenie SAKO sa konalo 25.1.2010 v Banskej Bystrici.

Zoznam dokumentov:
Pred:
Počas: Program VZ,
Členská základňa 2009,
Správa o činnosti za rok 2009,
Správa revízora.
Po: Uznesenie,
Schválený rozpočet 2010.

 

4. valné zhromaždenie SAKO sa konalo 12.02.2009 v Banskej Bystrici:

Pred:
Počas: Program VZ, Aktivity členov 2008, Správa o činnosti za rok 2008.
Po: Uznesenie z VZ, Schválený rozpočet 2009, Stratégia, Smernice:

Fotogaléria
(štatistika čerpania ČBR - viď dokument vyššie "Schválený rozpočet")

 

3. valné zhromaždenie SAKO sa konalo 31.1.2008 v Banskej Bystrici:

Pred: Avízo o konaní, Pozvánka, Mapa miesta konania, Zápisnica z prípravného výboru.
Počas: Návrh programu VZ, Aktivity členov 2007.
Po: Uznesenie z VZ

 

2. valné zhromaždenie SAKO sa konanalo 25.1.2007 v Banskej Bystrici:

Pred: Pozvánka, Mapa miesta konania.
Počas: Zoznam prijatých benefitov a záväzkov.
Po: Uznesenie z VZ
Fotogaléria

 

1. valné zhromaždenie SAKO konané 17.3.2006 v Banskej Bystrici:
Zápis z ustanovujúcej schôdze