Posledná aktualizácia: február 2018

Certifikácia koučov

KOUČ CERTIFIKOVANÝ
SLOVENSKOU ASOCIÁCIOU KOUČOV

SAKo certifikátCieľom Slovenskej asociácie koučov je podporovať koučov nielen v ich profesionálnom rozvoji, ale aj  pri uplatnení sa na trhu. Z tohto dôvodu  sme vytvorili certifikačný systém koučov v slovenskom jazyku, ktorý umožňuje získať certifikát potvrdzujúci znalosti, zručnosti a prax v odbore koučovania na jednej z troch úrovní:

 1. Kouč certifikovaný Slovenskou asociáciou koučov
  (skratka KcS, odpovedá ACC podľa ICF).
 2. Profesionálny kouč certifikovaný Slovenskou asociáciou koučov
  (skratka PKcS, odpovedá PCC podľa ICF)
 3. Majster kouč certifikovaný Slovenskou asociáciou koučov
  (skratka MKcS, odpovedá MCC podľa ICF)

 

Vlastniť certifikát SAKo je pre koučov výhodou

 • je objektívnym potvrdením ich odborných znalostí a schopností podľa medzinárodných štandardov definovaných ICF,
 • poukazuje na dostatočné praktické skúsenosti s profesionálnym koučovaním,
 • umožňuje odlíšiť sa na trhu od koučov bez adekvátneho vzdelania a praxe,
 • pozitívne vplýva na dôveryhodnosť kouča a pomáha pri získavaní nových klientov,
 • samotných koučov inšpiruje k neustálemu rozvíjaniu sa v oblasti koučovania a pomáha im cítiť sa sebavedomo pri rokovaniach s potenciálnymi klientmi.

Certifikácia rešpektuje všetky školy a vzdelanie pre koučov, ktoré obsahujú a rozvíjajú kľúčové kompetencie kouča podľa štandardov ICF (Medzinárodnej federácie koučov).

Držiteľom ICF certifikátov a úspešným absolventom ACTP kurzov je k dispozícii tzv. "skrátené konanie" za zvýhodnený poplatok, bez absolvovania skúškového koučovacieho rozhovoru, nakoľko skúšku na rovnakej úrovni majú absolvovanú v rámci ICF alebo akreditovaného ACTP kurzu.

 

2 systémy SAKo certifikácie

 1. Pôvodný SAKo certifikačný systém vznikol v roku 2011. V podstate ide o medzinárodný systém ICF, prispôsobený slovenskému prostrediu s cieľom eliminovať prípadnú jazykovú bariéru u koučov, ktorí váhajú s certifikáciou kvôli nedostatočnému zvládaniu cudzieho jazyka. V porovnaní s certifikačnými systémami, ako napríklad ICF, ČAKO a inými poskytuje cenovú výhodu. Zároveň aj príležitosť na získanie informácií a skúseností pre proces medzinárodnej certifikácie (ICF, EMCC, ...).
 2. V roku 2018 vzniká nový SAKo certifikačný systém, ktorý sa ICF prispôsobuje už len v oblasti hodnotiacich kritérií pre jednotlivé certifikačné stupne, aby bola zaručená rovnosť kvality koučov medzi SAKo a ICF. V ostatnom ide vlastnou cestou s cieľom zníženia administratívnych úkonov a zároveň zvýšenia praktickej preukaznosti koučovskej kvalifikácie pridaním ďalšieho, povinne živého koučovacieho rozhovoru pred certifikačnou komisiou.

Porovnanie oboch systémov nájdete v porovnávacej tabuľke SAKo certifikačných systémov a v roku 2018 si môžete vybrať, podľa ktorého z nich sa chcete o certifikát kouča uchádzať.

 

Termíny cetifikačných skúšok 2018 (pôvodný certif. systém)

Jarný termín

 • zaslanie prihlášok a podkladov do 23.2.2018,
 • certifikačná skúška 20.4.2018 (piatok).

Jesenný termín

 • zaslanie prihlášok a podkladov do 23.9.2018,
 • certifikačná skúška 20.11.2018 (utorok).

 

Dokumenty na zaslanie k SAKo certifikácii koučov (oba systémy)

(aktualizácia k 1.12.2017 )

Názov dokumentu Pošlite nám (elektronicky)
Pokyny pre uchádzačov  
Dokument A: Žiadosť o certifikáciu
(vyplniť, vytlačiť, podpísať, skenovať)
word (60 kB)
Príloha B: Vzdelanie kouča
Príloha C: Výkaz koučovania
Príloha D: Výkaz mentoringu

excel ( 92 kB)

Príloha E: Súhlas s použitím dôverných informácií
(vyplniť, vytlačiť, podpísať, skenovať)
word (44 kB)
Príloha F: Osvedčenia o predošlom vzdelaní a skúškach vaše skeny
Príloha G: Video alebo audio nahrávka koučovacieho rozhovoru vaša nahrávka
Príloha H: Písomná sebareflexia kompetencií preukázaných v koučovacom rozhovore word (44 kB)

Ak máte záujem o certifikáciu kouča, prečítajte si, prosím, dokumenty uvedené v tabuľke vyššie a pošlite nám do stanoveného termínu vyplnenú Žiadosť s požadovanými prílohami, e-mailom na certifikacia@koucovia.sk.

 

Prehľad požiadaviek na koučov