Posledná aktualizácia: november 2016

Úvod

Koučovské podujatia

Vízia SAKo

Sme celospoločensky uznávaná, inšpirujúca organizácia, ktorá vytvorila z koučovania preferovaný spôsob rozvoja potenciálu jednotlivcov, tímov a organizácií.

Ponuka SAKo

Členstvo v SAKo a prihláška