Posledná aktualizácia: máj 2016

Úvod

 

Vízia SAKo

Sme celospoločensky uznávaná, inšpirujúca organizácia, ktorá vytvorila z koučovania preferovaný spôsob rozvoja potenciálu jednotlivcov, tímov a organizácií.

Ponuka SAKo

Stratégia SAKo

  • Dokument, v ktorom nájdete víziu, poslanie, cieľovú skupinu i strategické ciele.

Členstvo v SAKo a prihláška